null

ANSÖKAN

 

FÖRENKLAD ANSÖKAN

Har du sökt till en konsthögskola eller annan likvärdig utbildning? Blev du kallad till intagningsprovet eller på en intervju, med blev du utan studieplats? I så fall erbjuder Nordiska konstskolan dig en förenklad ansökan, ta kontakt med oss så berättar vi mer. info@nordiskakonstskolan.fi

 

ORDINARIE ANSÖKAN

Som sökande godkänns myndiga, samt personer som fyller 18 år inom det år som studierna inleds. Varje studerande väljs på basen av insända arbetsprover. Skolan har inga krav på specifika förkunskaper eller tidigare utförda studier. Fyll i ansökningsblanketten och skicka ansökan tillsammans med bilagorna per email till apply@nordiskakonstskolan.fi

Mer information om studieprogrammet hittat du under rubriken STUDIER

LÄNK TILL ANSÖKNINGSBLANKETT

 

ANSÖKAN BÖR INNEHÅLLA FÖLJANDE:
  • Person- och kontaktuppgifter
  • Ett foto på dig själv
  • Ett personligt, fritt formulerat brev där du berättar om dig själv. Du kan t.ex. berätta varför du söker till Nordiska Konstskolan, vilka förväntningar du har, vilken typ av konstnärliga uttryck du mest är intresserad av samt vad som inspirerar dig. Max. 2000 tecken.

 

ARBETSPROVER
  • Du ansöker med 5–10 arbetsprover i valfri teknik.
  • Arbetsproverna ska bestå av dina egna verk. T.ex. teckningar, målningar, installationer, skulpturer, video, grafiska tryck etc.
  • Arbetsproverna ska skickas in digitalt som digitala fotografier (se godkända filformat nedan), eller i form av länkar till video/ljudklipp uppladdade på nätet. Tänk på att bildmaterialet ska ge bästa möjliga bild av dina arbeten.
  • En förteckning av de bifogade arbetsproverna.

Följande filformat kan användas: JPG, JPEG, PNG, GIF. Bilderna skall inte vara större än 3MB total. Video och ljudklipp laddar du upp online på t.ex. SoundCloud, Vimeo eller YouTube. Bifoga länken i förteckningen över arbetsprover och även som klickbar länk i ansökningsmailet. Vår jury bedömer högst 5 minuter per ljud- eller videoverk.

Vänligen spara filnamnen enligt följande: dittförnamn01.jpeg, dittförnamn02.jpeg (eller annat filformat) osv. Se till att numret på filnamnet motsvarar numret i förteckningen över arbetsprover.

Arbetsproverna bedöms av skolans professionella yrkeskonstnärer.

 

 TERMINSAVGIFT

Ett läsår består av en hösttermin och en vårtermin. Terminsavgiften är 790€ /termin. Läs mer om vad terminsavgiften innebär under STUDIER.

 

LÄSÅRETS TIDTABELL

Hösttermin 2018: 29.8 – 21.12

Vårtermin 2019: 7.1 – 19.5